LOGO:
SOUČASNÁ
MINULÉ
GALERIE
VÝSTAVY
PUBLIKACE
KONTAKT
2014
----
VÁCLAV JÍRA Typornamento 22.10. - 20.11.---
JAROMÍR BRABENEC Pražské jaro 29.04. - 29.05.---

---

2013
----
PAVEL KORBIČKA & LUCIE VÍTKOVÁ Akustické obrazy 15.11. - 05.12.---
ONDŘEJ KAVAN 12.09. - 14.10.---
PETR FASTER Stejně / Jinak 26.04. - 23.05.---
MARTIN VELÍŠEK Bílé etudy 14.02. - 14.03.---

---

2012
----
MARIE BLABOLILOVÁ Pozdrav z prázdnin 09.11. - 29.11.---
ALENA KUČEROVÁ Stočtyřicetčtyři květů a ... 04.10. - 31.10.---
CHAVA PRESSBURGER Ticho a samota 11.05. - 05.06.---
AŠOT HAAS In place element structure 14.03. - 19.04.---
MARTIN VELÍŠEK Záhada na jezeře Loch Ness 01.02. - 01.03.---

---

<<       >>