LOGO:
HISTORIE
PROHLÍDKA
SLUŽBY
GALERIE
VÝSTAVY
PUBLIKACE
KONTAKT
. Galerie Pecka nabízí poradenství v oblasti investic do výtvarného umění, pomoc při zakládání uměleckých sbírek. Konzultace a poradenství v oblasti archivace a adjustace výtvarných děl.